Helyesbítés a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. augusztus 8-i 768/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 214., 2013.8.9. )

Hivatalos Lap L 268 , 10/10/2013 o. 0017 - 0017


Helyesbítés a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. augusztus 8-i 768/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214., 2013. augusztus 9.)

A 8. oldalon, a mellékletben szereplő táblázat HR sorában:

a következő szövegrész:

"HR | 491481" |

helyesen:

"HR | 491981". |

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal