Az EU-INFO rendszer kifejlesztője: az EU-INFO KFT - a GAK KHT-val közösen - üzemelteti ezt az EU-s agrár-vidékfejlesztési portált.

Mai dátum: 2018. 6. 22.

Start: 2000.11.9.

 

Tartalom:
Szöveg:
Celex:
Találatok száma: 135 Lap: 1/7
1 .
2005 . 7 . 20 -i rendelet (32005R1169) magyarul és angolul
  A Bizottság 1169/2005/EK rendelete (2005. július 19.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
2 .
2005 . 7 . 20 -i rendelet (32005R1168) magyarul és angolul
  A Bizottság 1168/2005/EK rendelete (2005. július 19.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
3 .
2005 . 7 . 20 -i rendelet (32005R1167) magyarul és angolul
  A Bizottság 1167/2005/EK rendelete (2005. július 19.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
4 .
2005 . 7 . 11 -i rendelet (32005R1071) magyarul és angolul
  A Bizottság 1071/2005/EK rendelete (2005. július 1.) a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
5 .
2005 . 4 . 29 -i rendelet (32005R0681) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 681/2005/EK RENDELETE (2005. április 29.) az 1973/2004/EK rendeletnek a rostlenre vonatkozó területalapú támogatás megszerzésének feltételei tekintetében történő módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
6 .
2005 . 4 . 19 -i rendelet (32005R0606) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 606/2005/EK RENDELETE (2005. április 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
7 .
2005 . 3 . 17 -i rendelet (32005R0436) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 436/2005/EK RENDELETE (2005. március 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
8 .
2005 . 3 . 8 -i rendelet (32005R0394) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 394/2005/EK RENDELETE (2005. március 8.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelettől való eltérésről
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
9 .
2005 . 2 . 17 -i rendelet (32005R239) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 239/2005/EK RENDELETE (2005. február 11.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
10 .
2005 . 1 . 26 -i rendelet (32005R0118) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 118/2005/EK RENDELETE (2005. január 26.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet VIII. melléklete módosításáról és a rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretére vonatkozó kifizetések felső határainak megállapításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
11 .
2004 . 12 . 22 -i rendelet (32004R2217) magyarul és angolul
  A TANÁCS 2217/2004/EK RENDELETE (2004. december 22.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
12 .
2004 . 10 . 29 -i rendelet (32004R1974) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 1974/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egyszerűsített kifizetés végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
13 .
2004 . 10 . 29 -i rendelet (32004R1793) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
14 .
2004 . 9 . 22 -i rendelet (32004R1655) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 1655/2004/EK RENDELETE (2004. szeptember 22.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikke által megállapított választható modulációs rendszerről az 1782/2003/EK tanácsi rendelet által megállapított kötelező modulációs rendszerre történő áttérésre vonatkozó szabályok megállapításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
15 .
2004 . 8 . 27 -i rendelet (32004R1540) magyarul és angolul
  A BIZOTTSÁG 1540/2004/EK RENDELETE (2004. augusztus 27.) bizonyos kifizetések kezdetéről, eltérően az 1782/2003/EK tanácsi rendelettől
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
16 .
2004 . 7 . 8 -i rendelet (32004R1248) magyarul és angolul
  A Bizottság 1248/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a mezőgazdasági termékeknek a 2004. április 30-i összetételű Közösség, valamint Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia közötti kereskedelmét érintő bizonyos behozatali és kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
17 .
2004 . 3 . 22 -i rendelet (32004R0583) magyarul és angolul
  A TANÁCS 583/2004/EK RENDELETE (2004. március 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK, a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
18 .
2003 . 12 . 17 -i rendelet (32004R0021) magyarul és angolul
  A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 
19 .
2003 . 11 . 10 -i rendelet (32003R1972) magyarul és angolul
  A Bizottság 1972/2003/EK rendelete (2003. november 10.) a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedésekről
  Témakör: Több piaci szervezetre vonatkozó intézkedések  
 
20 .
2003 . 9 . 29 -i rendelet (32003R1782) magyarul és angolul
  A TANÁCS 1782/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról
  Témakör: EMOGA (Garancia Szekció)  
 

Partnereink:

Az EU-Info OJ, AGRIC és RAPID
szolgáltatásaink támogatója:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célfeladat Fejezeti Kezelésű Előirányzat

Szakmai együttműködő partnerünk: Magyar Agrárkamara
Korábbi támogatóink: PHARE program (EU Kom. Strat.), International Visegrad Fund, FAO SEUR,
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság

 

Aktuális támogatónk:


2004. június 21-2005. december 31.Korábbi támogatóink:

OJ, Agric, RAPID, Midday
2003. február 14-2004. február 14.

SQL Adatbázisok
2003. február 8-2003. december 31.

Környezetvédelmi témák
2003. február-2003. december

 

A mai napon a dokumentumok száma a (1) HÍREK adatbázisban: 36262db, (2) OJ Adatbázisban: 11963db, (3) AGRIC adazbázisban: 16804db.

 

Az EU-INFO rendszerben szereplő, angolról magyar nyelvre történt gépi fordítások alapján keletkezett dokumentumok nyelvileg és jogilag nem lektorált anyagok, nem képeznek jogforrást, az azokban szereplő információk elsődleges célja a szakmai tájékoztatás.


Originally published in the official languages of the European Community in the Official Journal of the European Communities by the Office for Official Publications of the European Communities. Responsibility for the translation into Hungarian from the original English edition lies entirely with the translator or publisher.

Home - Hírek - Közlöny ("C", "L") - Agrár rendeletek - ADAT-bázis - Mi az EU-Info?

További felvilágosítás: GAK Kht., tel.: 28/521-120