Dokumentum L:2016:348:TOC

Cím és hivatkozás
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 348, 2016. december 21.

A Hivatalos Lap e számában közzétett összes dokumentum megjelenítése
Elérhető nyelvek és formátumok
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML
PDF
e-aláírás
Ha ellenőrizni szeretné a HL valamely számának elektronikus aláírását és hitelességét, töltse le a HL PDF formátumú elektronikus kiadását és az ahhoz tartozó elektronikus aláírást, majd használja a CheckLex alkalmazást. A Hivatalos Lapnak a 2013. július 1-je, vagyis a 216/2013/EU rendelet hatálybalépésének időpontja előtt közzétett kiadásai esetében azok nyomtatott változata rendelkezik jogi kötőerővel.
Szöveg
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 348

 

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. december 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2342 határozata (2016. december 12.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről

1

 

 

Jegyzőkönyv az átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2343 rendelete (2016. december 14.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

7

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2344 rendelete (2016. december 14.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 262/2009/EK rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő módosításáról ( 1 )

11

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2346 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2347 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) a tojás- és tojásfehérje-ágazatra vonatkozóan az 539/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

15

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2348 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) az Amerikai Egyesült Államokból származó baromfihúsra vonatkozóan az 536/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

17

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2349 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozóan az (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

19

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2350 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) az Izraelből származó baromfihúsra vonatkozóan az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

21

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2351 végrehajtási rendelete (2016. december 20.) a sertéshúságazatra vonatkozóan a 442/2009/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

23

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2016/2352 határozata (2016. december 7.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2016/939 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUTM Mali/2/2016)

25

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2016/2353 határozata (2016. december 8.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

27

 

*

A Tanács (EU) 2016/2354 határozata (2016. december 12.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás által létrehozott állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottságban e megállapodás XI-B. mellékletének módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

30

 

*

A Tanács (EU) 2016/2355 határozata (2016. december 12.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás által létrehozott, kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban a választott bírák jegyzékének összeállításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

56

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/2356 határozata (2016. december 19.) a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ (SEESAC) által Délkelet-Európában végzett leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról

60

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2357 határozata (2016. december 19.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az abban foglalt végrehajtási szabályoknak a Hellenic Aviation Training Academy (Görög Légi Közlekedési Képzési Akadémia, HATA) által kiállított bizonyítványok és az azok alapján kiadott, 66. rész szerinti engedélyek tekintetében történő hatékony végrehajtása elmulasztásáról (az értesítés a C(2016) 8645. számú dokumentummal történt)

72

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2358 végrehajtási határozata (2016. december 20.) a 2014/908/EU végrehajtási határozatnak a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából egyenértékűnek tekintett felügyeleti és szabályozási követelményekkel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

75

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2359 végrehajtási határozata (2016. december 20.) a Nicaraguából származó banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő, 2016. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

81

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Az oldal tetejére