Dokumentum L:2016:345:TOC

Cím és hivatkozás
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 345, 2016. december 20.

A Hivatalos Lap e számában közzétett összes dokumentum megjelenítése
Elérhető nyelvek és formátumok
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML
PDF
e-aláírás
Ha ellenőrizni szeretné a HL valamely számának elektronikus aláírását és hitelességét, töltse le a HL PDF formátumú elektronikus kiadását és az ahhoz tartozó elektronikus aláírást, majd használja a CheckLex alkalmazást. A Hivatalos Lapnak a 2013. július 1-je, vagyis a 216/2013/EU rendelet hatálybalépésének időpontja előtt közzétett kiadásai esetében azok nyomtatott változata rendelkezik jogi kötőerővel.
Szöveg
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 345

 

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. december 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2301 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Olio di Calabria [OFJ])

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2302 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Pomodoro di Pachino [OFJ])

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2303 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) a Fehérorosz Köztársaságból származó egyes betonmegerősítő-rudak behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2304 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján továbbított adatokra vonatkozó minőségjelentések módozatairól, szerkezetéről, gyakoriságáról és értékelési mutatóiról ( 1 )

27

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2305 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

37

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2306 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 533/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2016. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

39

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2307 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2016. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2017. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

42

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2308 végrehajtási rendelete (2016. december 19.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2016. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

45

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2309 irányelve (2016. december 16.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról ( 1 )

48

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2310 határozata (2016. október 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodással létrehozott Társulási Tanácsban az EU–Jordánia partnerségi prioritások, többek között a megállapodás elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

50

 

*

A Tanács (EU) 2016/2311 határozata (2016. december 8.) egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

53

 

*

A Tanács (EU) 2016/2312 határozata (2016. december 8.) az Osztrák Köztársaságnak és Romániának a Perunak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

56

 

*

A Tanács (EU) 2016/2313 határozata (2016. december 8.) egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

59

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/2314 határozata (2016. december 19.) az Európai Uniónak a Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai műveletéről (EUNAVFOR MED SOPHIA művelet) szóló (KKBP) 2015/778 határozat módosításáról

62

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/2315 határozata (2016. december 19.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

65

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2316 végrehajtási határozata (2016. december 16.) az egyes Ghánából származó zöldségek tekintetében a károsítók Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni intézkedésekről szóló (EU) 2015/1849 végrehajtási határozat módosításáról

66

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2317 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a 2008/294/EK határozatnak és a 2013/654/EU végrehajtási határozatnak a légi járművek fedélzetén hozzáférhető mobilhírközlés (MCA-szolgáltatások) Unióban való működtetésének egyszerűsítése érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 8413. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

67

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2318 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a brodifakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kölcsönös elismerésétől az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján Spanyolország által alkalmazott eltérésről (az értesítés a C(2016) 8414. számú dokumentummal történt)

72

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2319 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a személygépkocsi-gyártók számára a 2015. naptári évre vonatkozóan előzetesen kiszámított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről, illetőleg módosításáról (az értesítés a C(2016) 8579. számú dokumentummal történt)

74

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2320 végrehajtási határozata (2016. december 16.) az új könnyű haszongépjárművek gyártói számára a 2015. naptári évre vonatkozóan előzetesen kiszámított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről, illetőleg módosításáról (az értesítés a C(2016) 8583. számú dokumentummal történt)

96

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2321 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiállított, az újrafeldolgozásra való alkalmasságot igazoló tanúsítvány formátumáról ( 1 )

112

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2322 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, az újrafeldolgozás lezárultáról szóló igazolás formátumáról ( 1 )

117

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2323 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének a hajók újrafeldolgozásról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról ( 1 )

119

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2324 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajó-újrafeldolgozás tervezett megkezdéséről szóló jelentés formátumáról ( 1 )

129

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2325 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiállított, a veszélyes anyagok jegyzékére vonatkozó tanúsítvány formátumáról ( 1 )

131

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítő jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvhöz ( HL L 315., 2015.12.1. )

136

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Az oldal tetejére