Dokumentum L:2016:344:TOC

Cím és hivatkozás
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 344, 2016. december 17.

A Hivatalos Lap e számában közzétett összes dokumentum megjelenítése
Elérhető nyelvek és formátumok
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML
PDF
e-aláírás
Ha ellenőrizni szeretné a HL valamely számának elektronikus aláírását és hitelességét, töltse le a HL PDF formátumú elektronikus kiadását és az ahhoz tartozó elektronikus aláírást, majd használja a CheckLex alkalmazást. A Hivatalos Lapnak a 2013. július 1-je, vagyis a 216/2013/EU rendelet hatálybalépésének időpontja előtt közzétett kiadásai esetében azok nyomtatott változata rendelkezik jogi kötőerővel.
Szöveg
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 344

 

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. december 17.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2285 rendelete (2016. december 12.) az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2017. és 2018. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2016/72 tanácsi rendelet módosításáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2286 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 1 )

46

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2287 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a szarvasmarhafélék fagyasztott húsára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 431/2008/EK rendelet és a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és a fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 593/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

63

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2288 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a piperonil-butoxid létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

65

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2289 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az epszilon-Momfluorothrin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

68

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2290 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a perecetsav létező hatóanyag 11. és 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

71

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2291 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az L(+) tejsav létező hatóanyag 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

74

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2292 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az Unióban felszámítható legmagasabb mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagának meghatározásáról és az (EU) 2015/2352 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

77

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2293 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

79

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2294 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

81

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2295 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a személyes adatok egyes országokban biztosított megfelelő védelméről szóló 2000/518/EK, a 2002/2/EK, a 2003/490/EK, a 2003/821/EK, a 2004/411/EK, a 2008/393/EK, a 2010/146/EU, a 2010/625/EU, a 2011/61/EU határozatnak, valamint a 2012/484/EU és a 2013/65/EU végrehajtási határozatnak a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének (6) bekezdése alapján történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 8353. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

83

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2296 végrehajtási határozata (2016. december 16.) az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként kijelölt független szakértői csoport létrehozásáról

92

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2297 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országokba és harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló 2001/497/EK és 2010/87/EU határozatok módosításáról (az értesítés a C(2016) 8471. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

100

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2298 iránymutatása (2016. november 2.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/31)

102

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2299 iránymutatása (2016. november 2.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/32)

117

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2300 iránymutatása (2016. november 2.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/33)

123

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Az oldal tetejére