Dokumentum L:2016:342:TOC

Cím és hivatkozás
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 342, 2016. december 16.

A Hivatalos Lap e számában közzétett összes dokumentum megjelenítése
Elérhető nyelvek és formátumok
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML
PDF
e-aláírás
Ha ellenőrizni szeretné a HL valamely számának elektronikus aláírását és hitelességét, töltse le a HL PDF formátumú elektronikus kiadását és az ahhoz tartozó elektronikus aláírást, majd használja a CheckLex alkalmazást. A Hivatalos Lapnak a 2013. július 1-je, vagyis a 216/2013/EU rendelet hatálybalépésének időpontja előtt közzétett kiadásai esetében azok nyomtatott változata rendelkezik jogi kötőerővel.
Szöveg
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 342

 

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. december 16.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2258 irányelve (2016. december 6.) a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2259 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2260 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a 226/2007/EK, az 1293/2008/EK, a 910/2009/EK, a 911/2009/EK, az 1120/2010/EU és a 212/2011/EU rendeletnek, valamint a 95/2013/EU és a 413/2013/EU végrehajtási rendeletnek a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M és a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 adalékanyagokra vonatkozó engedély jogosultja nevének tekintetében történő módosításáról ( 1 )

14

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2261 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a réz(I)-oxid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

18

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2262 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 257. alkalommal történő módosításáról

22

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2263 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

 

A Bizottság (EU) 2016/2264 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott első részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

26

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/2265 végrehajtási határozata (2016. december 6.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról szóló 2007/884/EK határozat módosításáról

28

 

*

A Tanács (EU) 2016/2266 végrehajtási határozata (2016. december 6.) az elektromos járművek töltőállomásain használt villamos energia kapcsán csökkentett adómérték alkalmazásának Hollandia számára történő engedélyezéséről

30

 

*

A Tanács (EU) 2016/2267 határozata (2016. december 6.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2268 végrehajtási határozata (2016. december 14.) a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatnak az Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce, valamint az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 8390. számú dokumentummal történt)

34

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2269 végrehajtási határozata (2016. december 15.) India központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

38

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2270 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Szingapúr jóváhagyott tőzsdéinek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről ( 1 )

42

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2271 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Japán pénzügyieszköz-tőzsdéinek és árutőzsdéinek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről ( 1 )

45

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2272 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Ausztrália pénzügyi piacainak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről ( 1 )

48

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2273 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Kanada elismert tőzsdéinek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről ( 1 )

51

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2274 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Új-Zéland központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

54

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2275 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Japán központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

57

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2276 végrehajtási határozata (2016. december 15.) Brazília központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

61

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2277 végrehajtási határozata (2016. december 15.) a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről

65

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2278 végrehajtási határozata (2016. december 15.) az Egyesült Arab Emírségek központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

68

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2279 végrehajtási határozata (2016. december 15.) az egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2016/2122 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2016) 8835. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

71

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az EU–Koszovó Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2016 számú határozata (2016. november 25.) eljárási szabályzatának elfogadásáról [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

 

(*1)   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Az oldal tetejére