Az EU-INFO rendszer kifejlesztője: az EU-INFO KFT - a GAK KHT-val közösen - üzemelteti ezt az EU-s agrár-vidékfejlesztési portált.

Mai dátum: 2018. 1. 18.

Start: 2000.11.9.
Keressen hír-adatbázisunkban:
Dátum:  
év hónap naptól Hírforrás:  Téma: 
  év hónap napig

Szövegrészlet: 


2007.6.12.  <<

Az uniós agrárminiszterek politikai megállapodást kötöttek a gyümölcs- és zöldségpiaci reformról

A reformok segítségével kívánják elérni az ágazat verseny- képességének és piac- orientáltságának javulását, a jövedelem- ingadozás mérséklését, a gyümölcs- és zöldségfogyasztás növekedését, valamint a környezetvédelem előtérbe helyezését.

A reformok célja, hogy mind több gazdálkodó csatlakozzon valamely termelői értékesítő szervezethez (TÉSZ), mely szervezetek a válsághelyzetek megoldása érdekében több eszközt is igénybe vehetnek. További célok közé tartozik a gyümölcs-és zöldségágazatnak az egységes támogatási rendszerbe történő integrálása, a környezetvédelmi ráfordítások minimális szintjének a meghatározása, az ökológiai növénytermesztés, ill. a promóciós intézkedések közösségi finanszírozásának a növelése, valamint az ágazatot érintő exporttámogatások megszüntetése.

Reformjavaslatok:

Termelői értékesítő szervezetek:

Elősegítik a TÉSZ-ek rugalmas működését, valamint várható a TÉSZ-ekre vonatkozó szabályozás egyszerűsítése is. Kiegészítő támogatást ( közösség által akár 60%-ban finanszírozott támogatást) vezetnek be azokon a területeken, ahol a termékek kevesebb, mint 20%-át értékesítik a TÉSZ-eken keresztül. A TÉSZ-ek létrehozását ösztönző támogatásokra elsősorban az új tagállamok számíthatnak. A tagállamok és a TÉSZ-ek nemzeti stratégián alapuló működési programokat fognak kidolgozni.

Válságkezelés:

A TÉSZ-eken keresztül szervezik meg (50%-os közösségi finanszírozás mellett). Az eszközök közé tartozik a zöld szüret vagy a gyümölcs- és zöldségfélék be nem takarítása, promóciós és kommunikációs eszközök alkalmazása a válsághelyzetben, képzés, betakarítási biztosítás, segítségnyújtás a bankkölcsönök felvételéhez, valamint befektetési alapok felállításához kapcsolódó igazgatási költségeknek a finanszírozása. A TÉSZ-ek 50%-os társfinanszírozás mellett vonhatnak ki árut a piacról. Az iskolák, stb. számára történő ingyenes kivonást a közösség 100%-ban kifizeti. A közösségi támogatás a TÉSZ-ek által a forgalomba hozott termékek 4,1%-ára fog korlátozódni, de akár a termékek 4,6%-át is érintheti, lehetővé téve a válságmegelőzés, ill. válságkezelés céljából történő termékfelesleg felhasználását.

Gyümölcs- és zöldségágazat egységes támogatási rendszerbe történő integrálása:

A gyümölcs- és zöldségtermesztésre szolgáló földterületek támogatási jogosultságot kapnak a termeléshez nem kötődő, egyéb mezőgazdasági ágazatokban alkalmazott támogatási programok keretében. A feldolgozott gyümölcsre és zöldségre vonatkozó valamennyi meglévő támogatást függetlenítik a termeléstől, és megemelik az egységes támogatási rendszerre vonatkozó nemzeti költségvetés felső határát. Az egységes támogatási rendszerbe mintegy 800 millió eurót csoportosítanak át.

Környezetvédelmi intézkedések:

A gyümölcs- és zöldségágazat egységes támogatási rendszerbe történő integrálása azt jelenti, hogy a közvetlen támogatásokat igénylő gazdálkodók számára kötelezően teljesíteni kell a keresztmegfelelés követelményeit (kötelező környezetvédelmi előírásokat). Továbbá a TÉSZ-eknek minden egyes operatív programmal kapcsolatos kiadásaiknak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani. Minden egyes operatív program esetén 60%-os közösségi társfinanszírozást biztosítanak az ökológiai termesztés támogatására.

Fogyasztás ösztönzése:

A gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelése is szerepelt a májusban nyilvánosságra hozott dokumentum (White Paper) célkitűzései között. A TÉSZ-ek a gyümölcs és zöldségfogyasztás promócióját az operációs programok keretében folytathatják. Az általános promóciós szabályozás keretében további 6 millió eurót az oktatási intézményekben történő gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítésére szánnak. 8 millió eurót az iskolák, korházak, karitatív szervezetek számára történő ingyenes kivonás támogatására irányoznak elő, melyet teljes mértékben  a TÉSZ-ek által értékesített mennyiség 5%-áig  a közösség fizeti.

Bogyós gyümölcsűekre vonatkozó átmeneti támogatási rendszer:

A szamóca- és málnatermesztők a piaci feltételekhez történő alkalmazkodás céljából maximum öt éven át hektáronként 230 euró közvetlen támogatást fognak kapni. A tagállamok nemzeti kiegészítő támogatást (top-up) is nyújthatnak, de úgy, hogy az összes támogatás ne lépje túl a 400 eurót hektáronként.

A SAPS-ot alkalmazó tagállamok számára önálló támogatási rendszer kialakítása:

Az egyszerűsített területalapú támogatási rendszert (SAPS) alkalmazó országok esetén a termeléstől függetlenített kifizetési rendszert vezethetnek be a gyümölcs- és zöldségtermesztők számára.

Az eredeti cikk az alábbi linken található:

Rapid

Téma: Agrár
A legfrissebb tucat hír ebben a témában:

2018.1.17.
Új pályázat az energiahatékonyság javítására
A Miniszterelnökség a forrásátcsoportosítás lehetőségével élve, elsősorban megújuló energia felhasználásával történő, energiahatékonyság javítását szolgáló új, 35 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési programban, a felhívásra 2018. február 19-től nyújthatók be a támogatási kérelmek. A Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című pályázatra mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatják be kérelmüket, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon.
Agroinform - Beküldve: 22:1:34
2018.1.16.
Korszakhatárhoz érkezett a magyar agrárium
Az agrárdigitalizáció, a legkorszerűbb számítástechnikai eljárások - Amerikából indulva - elérték Európát és Magyarországon is számolni kell azzal, hogy a precíziós gazdálkodás átvétele, használata nem elodázható. A magyar mezőgazdaság jövője, a gazdák megélhetése nagymértékben attól függ, hogy a takarékos, korszerű, gazdaságosabb termelést biztosító, legkorszerűbb számítástechnikai eredményeket, különböző megoldásokat miként tudjuk átvenni, elsajátítani – mondta Fazekas Sándor az M1 és a Kossuth Rádió műsorában.
Agrotrend - Beküldve: 8:44:7
2018.1.16.
Hozzáférnek a viharkárt szenvedett termelők a kedvezményes hitellehetőséghez
A 2017 második félévében jégkárt vagy viharkárt szenvedett mezőgazdasági termelők számára is elérhető a „0 %-os” forgóeszköz hitel. A 2017 második félévében bekövetkezett jégkár vagy viharkárok után a támogatás mértéke a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ültetvény minősítésű vagy fóliás termesztéssel érintett terület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel vonatkozásában 100%-os mértékű kamattámogatás, 100%-os mértékű kezességi díj támogatás, valamint a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos meghatározott költségekre vonatkozó 100%-os mértékű költségtámogatás.
Agroinform - Beküldve: 8:41:49
2018.1.16.
Változások a vízbázisok védelmében
A 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet alapján az ivóvízminőségű vízigények kielégítését szolgáló, napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosító vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani. A sérülékeny vízbázis védelme érdekében, a vízügyi hatóság különböző védőzónákat jelölhet ki a vízbázis körül, melyeknek eltérő a védelmi funkciójuk. A hatóság a védendő vízbázis védőidomának illetve védőterületének kijelöléséről – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló jogszabályban foglaltakra figyelemmel – dönt, mely jogszabály a jelenlegi módosítást megelőzően miniszteri rendelet volt.
Agrotrend - Beküldve: 8:34:0
2018.1.16.
Ezekben az esetekben nem kell vízkészletjárulékot fizetni
Hatályossá vált a vízgazdálkodásról szóló törvény tavalyi évben történt módosítása. A kormány a törvénymódosítással tovább növelte a vízkészletjárulék fizetési mentesség határait. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása értelmében nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie: az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3-t, vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.
Agroinform - Beküldve: 8:32:59
2018.1.16.
A biztonságos termelés alapja a növényvédelem
A növényvédelem a mezőgazdaság kiemelt fontosságú területe – mondta Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára a Növényvédelmi Bizottság ülésén a Földművelésügyi Minisztériumban. A kormány Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiájának célja, hogy egészséges, kiváló minőségű, biztonságos termékek kerüljenek az asztalunkra – mondta az államtitkár. Nagy István kiemelte, a biztonságos mezőgazdasági termelés, valamint az élelmiszer biztonság kiindulópontja a talajvédelem, a növényvédelem valamint a növényegészségügy.
Agroinform - Beküldve: 8:29:45
2018.1.16.
Gyepégetés: jó vagy sem?
Milyen lehetőségeket kínál a természetvédelem számára a gyepek kontrollált égetése? Mi a különbség az európai és az észak-amerikai gyakorlat között? Egyebek mellett ezekre a kérdésre ad választ a Debreceni Egyetemen működő MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos munkatársa. Valkó Orsolya a témában írt publikációjáért elnyerte a német nyelvterületek ökológiai társaságának díját, miután a Basic and Applied Ecology című folyóiratban megjelent írása a legtöbbet idézett cikk lett a lapban.
Magyar Mezőgazdaság - Beküldve: 8:28:28
2018.1.15.
Változások a családi gazdaságok nyilvántartásában
Módosult a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, szóló kormányrendelet – tájékoztatott a nak.hu portál. A 2018. január elsejétől hatályos a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának módosítása értelmében a családi gazdaságok nyilvántartása a továbbiakban nem tartalmazza a gazdálkodó család tagjainak adóazonosító jelét.
Agronapló - Beküldve: 21:59:38
2018.1.15.
Megváltozott az őstermelői igazolványra vonatkozó rendelet
Módosult a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendelet. 2018. január elsejével a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet 9/A. § szakasza hatályát veszítette, és míg az 5. § (1) bekezdése is egyszerűbben került megfogalmazásra összességében elmondható, hogy az ügyfelek továbbra is a bejelentett lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti NAK megyei ügyintéző szervezeténél, kiállítójánál, azaz a falugazdásznál intézhetik az őstermelői igazolványukkal kapcsolatos teendőket, kérelmezhetik az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét, módosítását, pótlását vagy bevonását is.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:37
2018.1.15.
Mostantól nem kell megújítani az állatjóléti felelős bizonyítványokat
Megszűnt az állatjóléti felelősök bizonyítványának öt évenkénti megújítási kötelezettsége, a korábban kiállított igazolásokat pedig ezentúl határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni. A 2017. december 27-én bekövetkezett változás értelmében tehát azoknak, akik az elmúlt években a Nébih által szervezett képzésen sikeresen megszerezték a képesítést, ismétlő oktatáson nem kell részt venniük! Kapcsolódó jogszabály: A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet.
Agroinform - Beküldve: 21:59:36
2018.1.15.
Ezekre az adminisztrációs teendőkre ügyeljen az anyatehéntartás-támogatás benyújtásánál!
A 2017. évi egységes kérelem felületen benyújtott, termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (európai uniós), valamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás esetében változott a jogszabályi előírás, mivel a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 15. és 16. §-a a szaporítási (mesterséges termékenyítés, embrió átültetés, háremszerű- és szabad pároztatás, természetes fedeztetés) események bejelentési határidejét módosította a jogcímrendeletekben. A korábbi határidő másfél hónappal lerövidült, így a támogatási évet követő év január 31. napjáig be kell jelenteni minden érintett szaporítási eseményt.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:35
2018.1.15.
Támogatás nyerhető borszőlőültetvény telepítésére
A Miniszterelnökség borszőlő ültetvények telepítését támogató pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében. Az új, mintegy 4 milliárd forint keretösszegű felhívásra a kérelmeket 2018. február 15-től lehet benyújtani. Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozásának köszönhetően ugyan korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok számára a termelési potenciál növelésére.
Agrotrend - Beküldve: 21:59:34
   


Partnereink:

Az EU-Info OJ, AGRIC és RAPID
szolgáltatásaink támogatója:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célfeladat Fejezeti Kezelésű Előirányzat

Szakmai együttműködő partnerünk: Magyar Agrárkamara
Korábbi támogatóink: PHARE program (EU Kom. Strat.), International Visegrad Fund, FAO SEUR,
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság

 

Aktuális támogatónk:


2004. június 21-2005. december 31.Korábbi támogatóink:

OJ, Agric, RAPID, Midday
2003. február 14-2004. február 14.

SQL Adatbázisok
2003. február 8-2003. december 31.

Környezetvédelmi témák
2003. február-2003. december

 

A mai napon a dokumentumok száma a (1) HÍREK adatbázisban: 35131db, (2) OJ Adatbázisban: 11963db, (3) AGRIC adazbázisban: 16804db.

 

Az EU-INFO rendszerben szereplő, angolról magyar nyelvre történt gépi fordítások alapján keletkezett dokumentumok nyelvileg és jogilag nem lektorált anyagok, nem képeznek jogforrást, az azokban szereplő információk elsődleges célja a szakmai tájékoztatás.


Originally published in the official languages of the European Community in the Official Journal of the European Communities by the Office for Official Publications of the European Communities. Responsibility for the translation into Hungarian from the original English edition lies entirely with the translator or publisher.

Home - Hírek - Közlöny ("C", "L") - Agrár rendeletek - ADAT-bázis - Mi az EU-Info?

További felvilágosítás: GAK Kht., tel.: 28/521-120