Az EU-INFO rendszer kifejlesztője: az EU-INFO KFT - a GAK KHT-val közösen - üzemelteti ezt az EU-s agrár-vidékfejlesztési portált.

Mai dátum: 2018. 6. 22.

Start: 2000.11.9.
Keressen hír-adatbázisunkban:
Dátum:  
év hónap naptól Hírforrás:  Téma: 
  év hónap napig

Szövegrészlet: 


2018.6.14.  <<

Lombtrágyázás a zöldségtermesztésben

Lombtrágyázással elsősorban a mikro- (cink, bór, molibdén, mangán, réz) és mezoelemeket pótoljuk (vas, kén, magnézium), ugyanakkor ismert néhány olyan eset, amikor érdemes a makroelemeket is levélen keresztül adni. A növény a tápanyagokat a gyökerein keresztül veszi fel, ezért a tápanyag-utánpótlási technológiákban alapvetően a gyökéren keresztüli tápanyag-hasznosulással számolunk. Ugyanakkor vannak esetek, hogy pusztán egyetlen megoldás van bizonyos tápanyagellátási zavarok megelőzésére, illetve megszüntetésére, ezek a következők:

• Relatív tápanyaghiány-jelenségek esetén, amikor a talajban, a gyökérközegben jelen vannak a tápanyagok, csak a növénybe jutásuk belső (növényi) és külső (környezeti) okok miatt gátolt.

• Átmeneti tápanyaghiány van a gyökérközegben, amikor gyorsan kell a hiányzó tápanyagok pótlásáról gondoskodni.

• Létezik egy jelenség, főleg hajtatásban, amikor nagyon gyors a növekedés, ebből adódóan rövid idő alatt sok tápanyagot kellene a gyökereknek szállítani, amire nem képesek. Magnézium és nitrogén esetében szokott előfordulni, ilyen esetben kialakulhat egy átmeneti hiány a hajtásokon is.

Lombtrágyázással elsősorban a mikro- (cink, bór, molibdén, mangán, réz) és mezoelemeket pótoljuk (vas, kén, magnézium), ugyanakkor ismert néhány olyan eset, amikor érdemes a makroelemeket is levélen keresztül adni.

Fontos megjegyezni, hogy a levéltrágyázás nem helyettesíti a talajon keresztüli trágyázást, annak csupán kiegészítője!

A levélen keresztüli tápanyagfelvétel kétféle módon történhet: diffúzióval és aktív transzport útján.

• A diffúziós tápanyag-hasznosulás egyszerű fizikai törvényen alapszik, a tápanyagok áramlása a nagyobb koncentrációjú hely irányából a hígabb irányába tart. A mozgás intenzitása függ a koncentráció különbségétől és a hőmérséklettől. Ilyen módon az egész levélfelületen keresztül történhet tápanyagfelvétel, ami a gázcserenyílások közelében a nagyobb hidratáció és vékonyabb kutikula következtében intenzívebb.

• Az energiabefektetéssel történő, aktív transzport útján megvalósuló tápanyagfelvétel – amihez az ATP molekulák biztosítják az energiát – a levél felületén található, úgynevezett kötőpontokon történik, melyek a gázcserenyílások közelében sűrűbben helyezkednek el. Ezeken a pontokon a felvétel ütemét alapvetően az asszimiláció intenzitása befolyásolja, kisebb mértékben a tápelem (ion mérete).

Milyen előnyökkel, esetleg hátrányokkal jár a lombtrágyázás?

A lombtrágyázás előnye:

• A tápanyagfelvételt gátló tényezők, mindenekelőtt a talajtényezők nem vagy csak kismértékben érvényesülnek. Így kedvezőtlen talajszerkezet mellett, szárazság esetén, vagy a kedvezőtlen kémhatás ellenére is a kijuttatott tápanyagok hasznosulni tudnak. Lényegesen kisebb mértékben befolyásolja az elemek felvételét más ionok koncentrációja, például néhány közismert ionantagonizmus (pl. meszes talajok, egyoldalú trágyázás stb.).

• Hatása gyors, az adott tápelemektől és a növény egészségi állapotától, korától függően 1-2 nap. Ebből adódóan jó és hatékony beavatkozási lehetőség a fenológiai és technológiai folyamatok szabályozására is.

• Segítségével kedvezően befolyásolható a gyökerek növekedése, működése, mindenekelőtt tápanyagfelvétele. Ezáltal javítható a talajból történő tápanyagok felvétele és hasznosulása.

A levéltrágyázás nem helyettesíti a talajon keresztüli trágyázást, annak csupán kiegészítője

Hátránya:

• Sok esetben hangsúlyozzák olcsóságát. Mégis a gyökéren keresztüli tápláláshoz képest költségesebb, mert maguk a lombtrágyatermékek is drágábbak, mint a talajtrágyák, továbbá egy-egy alkalommal csak kisebb mennyiség juttatható ki belőlük, ebből adódóan többszöri munkát jelent. Bár a lombtrágyák jelentős része más készítményekkel (pl. növényvédő szerek) keverhetők, egyszerre adhatók, ilyen tekintetben nincs jelentős költségnövekedés.

Lombtrágyázással csak kis mennyiségű tápanyagot (híg koncentrációt) lehet hatékonyan kijuttatni.

Növénykultúrától és tápelemektől függően a teljes igény:

• nitrogénből, foszforból és káliumból 1-3%-át,

• magnéziumból, kalciumból 10%-át,

• kénből és vasból 40-50%-át,

• mikrolemekből (bór, mangán, cink, molibdén stb.) 80-90%-át.

A fentiekből adódóan – a költségeket átszámítva egységnyi kijuttatott tápanyagmennyiségre – drágább trágyázási megoldásnak tekinthető, mint a talajon keresztüli tápanyag-utánpótlás, ugyanakkor hatékonysága és egyéb előnyei miatt nagy jelentősége van a növénytermesztésben.

A zöldségtermesztésben (hajtatás és szabadföldi termesztés) mely esetekben van a lombtrágyázásnak különös jelentősége, nagy hatékonysága?

A palántanevelésben többnyire tiszta tőzeget vagy tőzegkeverékeket használunk, amelyek nagy abszorpciós kapacitásukból adódóan erősen megkötik a tápanyagokat, ebből adódóan nehezebben hasznosíthatóak. Főleg a foszfor esetében áll fenn annak a veszélye, hogy lekötődik, és hiánya következtében a palánták a fejlődésben visszamaradnak, a növények gyökérrendszere fejletlen, később kezdenek virágozni, rendszerint rosszul is kötnek.

Ilyen esetben a tápkockaföldbe kijuttatott tápanyagokat a gyökérzet nehezebben és csak késéssel tudja hasznosítani, ami a gyengébb minőségen kívül a palántanevelési időt is jelentősen megnöveli. Ilyen esetben a levélen keresztül, híg oldat (0,2-0,3%) formájában adott foszfor hatásosabb, mint a tápkocka tápoldatozása, hatása néhány nap után már érzékelhető.

Ismert jelenség hajtatásban, de szabadföldön is, hogy a paprika-, a paradicsom-, a dinnye- és az uborkapalánták alsó levelei a kiültetést követően megsárgulnak. Minél kisebb tápkockában neveltük a palántát, különösen ha szálas palántát ültetünk, a jelenség annál feltűnőbb, ami azzal magyarázható, hogy a hideg talajban a gyökértevékenység lelassul, a felszedéskor megsérült gyökerek nem képesek a talajból a tápanyagokat olyan mennyiségben felvenni és továbbítani, mint ahogy azt a meleg fólia alatt, illetve szabadban, napsütéses időben a fejlődő lombozat igényelné.

Ilyen esetben a kiültetést követő napon végzett lombtrágyázás jó hatású, átmenetileg helyettesíti a funkciójában korlátozott gyökereket. Tekintettel arra, hogy a tápanyagfelvétel zavara valamennyi tápelemet érinti, célszerű komplex (valamennyi növényi tápelemet tartalmazó) lombtrágyát használni.

Gyakori jelenség a kertészeti növényeken a kalciumhiány-betegség (bogyófoltosodás paprikánál és paradicsomnál, levélszél barnulás fejes salátánál stb.), az esetek döntő többségében nincs összefüggésben a talaj mésztartalmával.

A tápanyagfelvétel hiánya (zavara) környezeti okokra vezethető vissza, a gyökerek nem tudják a talaj mésztartalmát hasznosítani. Ilyenkor lombozatra kijuttatott kalciumtrágya, ha sokszor nem is szünteti meg teljesen a betegséget, de jelentősen mérsékelheti. A mikroelemekből (cink, mangán, molibdén, réz, bór) a növény nagyon keveset igényel, hektáronként mindössze 1-2 kg-ot, a félmikroelemekből (vas, kén, magnézium) többet (20-50 kg/ha), a mikroelemek tízszeresét.

Nehéz megérteni ilyenformán ezeknek az elemeknek a hiányát, hisz porral (levegőszennyezéssel) és az öntözővízzel is kerül annyi a talajba, mint amennyit a növények igényelnek. Egyetlen magyarázat csak az lehet, hogy a gyökerek a rendelkezésre álló tápelemeket nem tudják felvenni a talajból, mert pl. más elemek, amelyekből túl sok van, a növénybe jutásukat gátolják. A jelenséget idegen szóval ionantagonizmusnak (tápanyagellentétnek) nevezzük, ilyen esetben is hatásos és gazdaságos lehet a lombtrágyázás.

Célszerű csak a hiányzó tápelemet kijuttatni, mivel más tápelemekkel is dúsított lombtrágya az antagonizmusjelenséget esetleg tovább fokozza!

Gyors vegetatív növekedés esetén a nitrogén (magnézium) hiánya is megjelenhet. Előfordul uborkánál, paradicsomnál, hajtatásban sárgadinnyénél, hogy nem az alsó részen, hanem a hajtáson mutatkozik.

Az intenzív hajtásképződéshez szükséges nitrogént a gyökérzet csak lassabban képes felvenni például a hideg talajból, ezért átmeneti hiány következtében a felső levelek is megsárgulnak. A lombozatra juttatott nitrogén (0,5%-os nitrát-nitrogén) megszüntetheti a hiányt, a levelek gyors visszazöldülését eredményezheti.

Agroinform

Téma: Agrár
A legfrissebb tucat hír ebben a témában:

2018.6.22.
Vegyszermentes gazdálkodás - a szigorú szabályok és a kevesebb termés sokakat elriaszt
Vas megye egyik legnagyobb biogazdasága Nemesbődön van. A Vas megyei hírportál utánajárt, hogy valójában mitől bio a bio. Zsizsik Katalin, a három évvel ezelőtt alakult mezőgazdasági cég egyik ügyvezetője mesélte, hogy minden áldott nap négy óra öt perckor csörög a telefon, mert ki kell menni a földekre és el kell indítani a kapásokat, utána jövök dolgozni. Ők leginkább olajos magvakat termesztenek, és kizárólag osztrák, szlovén és német piacra szállítanak. Az ok egyszerű: kizárólag külföldön van fizetőképes kereslet a termékeikre, a magyar piacra egyszerűen nem tudnak szállítani.
Agrotrend - Beküldve: 20:38:20
2018.6.22.
A korai vetésű zöldtrágyázás jelentősége
Az ökológiai jelentőségű területeket érintő növényvédőszer-használati tilalom sok gazdálkodó számára nem teljesíthető, így más megoldást kell keresniük a zöldítés teljesítéséhez. A zöldítés legegyszerűbb módja az ökológiai másodvetés – a zöldtrágyázás. Ugyanis a zöldtrágyázás néhány szakmai szempont betartásával könnyen kivitelezhető. Ráadásul megfelelő alkalmazással jelentős szerepet tölthet be a talajtermékenység fenntartásában is.
Agroinform - Beküldve: 20:38:17
2018.6.22.
Kihívás a GMO-mentessé válásban a fehérjetakarmány előállítása
Kihívásnak nevezte Magyarország GMO-mentessé válásában az állattenyésztés fehérjetakarmány-szükségletének előállítását az agrártárca parlamenti államtitkára csütörtökökön a Tolna megyei Tevelen. Farkas Sándor a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének fórumán kijelentette: ma még a magyar növénytermesztés nem tudja előállítani a szükséges mennyiségű szemes fehérjetakarmányt, ezért import szóját kell felhasználni, és a piac sem ismeri el a nem genetikailag módosított (GMO) takarmányokkal nevelt állatok értékét.
Agrotrend - Beküldve: 20:38:16
2018.6.22.
A mezőgazdasági kapcsolatok további bővítéséről szól a 3. Budapest Afrika Fórum
A keleti és déli nyitás politikája lehetővé teszi, hogy felelevenítsük korábbi gazdasági kapcsolatainkat. Többek között ennek eredménye az immár harmadik alkalommal megrendezett Budapest Afrika Fórum, amelynek ezúttal a mezőgazdaság a témája – hangsúlyozta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese a Vajdahunyad várban tartott rendezvényen.
Agronapló - Beküldve: 20:38:12
2018.6.21.
Az étkezési és ipari máktermesztés ellenőrzéséhez kapcsolódóan szervezett szakmai napot a Nébih
Második alkalommal rendezték meg június 11-én, Tordason az étkezési és ipari máktermesztés hatósági ügyeivel foglakozó járási szakemberek szakmai tanácskozását. Az országos esemény szervezője ez alkalommal is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) volt. A program résztvevői, a mindennapi hatósági feladatok megvitatásán túl, kísérőprogramként a mák virágzáskori fajtabemutatóját is megtekinthették a Nébih tordasi fajtakísérleti állomásán.
Agrotrend - Beküldve: 22:12:49
2018.6.21.
NAK: mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon
Mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon az Európai Unión belül - mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke kedden reggel az M1 aktuális csatornán. Az elnök elmondta, a gabonákra és egyes olajnövényekre alkalmazott, 2018. december 31-én lejáró fordított áfafizetési rendszer engedélyezése nem kormányzati, hanem uniós hatáskörbe tartozik.
Agrotrend - Beküldve: 22:6:18
2018.6.21.
A zöldborsó az új magyar sikerzöldség
Nagy lehetőségek rejlenek a zöldborsótermesztésben Magyarországon – írja a Magyar Idők keddi számában. A konzervipari felhasználásra szánt hüvelyes iránt nagy a kereslet, de fagyasztva és frissen is jól fogy a magyar borsó. Az idén az árak is magasabbak, ugyanakkor a termőterület a tavalyi ugrásszerű emelkedés után kissé visszaesett. Élen jár hazánk a zöldborsótermesztésben, a legnagyobb mennyiségben a konzervipar használja fel a kedvelt zöldségfélét, de fagyasztott és friss formában is jelentős tétel jut a piacokra.
Agronapló - Beküldve: 22:6:16
2018.6.21.
Idén kevés termelőnek hoz nyereséget a zöldborsó-termesztés
Bár a közelmúlt viharai csak néhol károsították a zöldborsó-állományokat, a termésmennyiség lényegesen elmarad a várttól. A kisebb hozam a tavaszi szélsőséges időjárás következménye. A márciusi hideg miatt 2 hetet csúszott a vetés, ezért a májusi rendkívüli meleg és aszályos időjárásra nem tudtak kellően felkészülni a növények, illetve a szokatlan hőség miatt kevés hüvely fejlődött ki rajtuk.
Magyar Mezőgazdaság - Beküldve: 22:6:15
2018.6.20.
Viharok után és aratás előtt - Nyugat-Magyarország
Az agrárszektor.hu felkerekedett, hogy a viharok után szembesüljön az őszi kultúrák állapotával. A látogatás apropóját a sárvári kalászos és repcebemutató adta, amelyet a Dr. Szabó Agrokémiai Kft., a Carmeuse Hungária Kft., a Caussade Semences Hungary Kft., a Kuhn Center Magyarország Kft. és a Saaten-Union Hungaria Kft. szervezett. Nemcsak a sárvári Varga Ferenc tábláit jártuk be, de Kesik Péter gazdálkodó kalauzolásával Beled környékét is szemügyre vettük.
Agrárszektor - Beküldve: 20:25:57
2018.6.20.
Vége az esőnek: végre elkezdődhet az aratás
Az elmúlt hetek meglehetősen csapadékos, főként záporos, zivataros időjárása után a héten csökken a csapadék mennyisége, esőre, záporra és zivatarra csak csütörtökön és pénteken lehet majd számítani. A hét vége felé egy hidegfront érkezik Magyarországra, így a hétvégén a meleg is jelentősen mérséklődni fog. Jó hír azonban, hogy a héten a repce és az őszi búza aratása is elkezdődhet a legtöbb helyen.
Agrárszektor - Beküldve: 20:25:55
2018.6.19.
Csak a fele elfogadható színvonalú a málnaültetvényeknek
Kritikus mértékben visszaszorult a magyar málnatermesztés. A málna fagyasztóipari hasznosítása jelenleg a megszűnés határán áll. A magyar málnatermesztés évről évre csökkenő tendenciát mutat, idén kevesebb, mint ezer tonna málnát takaríthatnak be a 200 hektárnyi termőterületről, amelynek csak a fele elfogadható színvonalú ültetvény - közölte a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke.
Agrotrend - Beküldve: 21:36:42
2018.6.18.
Figyelem! Változások az agrárgazdasági képzésekre vonatkozó pályázatban
Módosult a VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás. A felhívás lényegi módosulása, hogy a "3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek" fejezetéből törlésre kerül az ÚMVP kötelező képzések biztosítása. Ennek oka, hogy a törölt képzések vagy már biztosításra kerültek az intézkedés keretein kívül, vagy a hozzájuk kapcsolódó intézkedés nem került meghirdetésre, így képzési kötelezettség nem keletkezett. Emellett törlésre került a minőségrendszerekhez kapcsolódó kötelező képzés biztosítása is.
Agrotrend - Beküldve: 20:50:2
   


Partnereink:

Az EU-Info OJ, AGRIC és RAPID
szolgáltatásaink támogatója:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Alap Célfeladat Fejezeti Kezelésű Előirányzat

Szakmai együttműködő partnerünk: Magyar Agrárkamara
Korábbi támogatóink: PHARE program (EU Kom. Strat.), International Visegrad Fund, FAO SEUR,
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság

 

Aktuális támogatónk:


2004. június 21-2005. december 31.Korábbi támogatóink:

OJ, Agric, RAPID, Midday
2003. február 14-2004. február 14.

SQL Adatbázisok
2003. február 8-2003. december 31.

Környezetvédelmi témák
2003. február-2003. december

 

A mai napon a dokumentumok száma a (1) HÍREK adatbázisban: 36262db, (2) OJ Adatbázisban: 11963db, (3) AGRIC adazbázisban: 16804db.

 

Az EU-INFO rendszerben szereplő, angolról magyar nyelvre történt gépi fordítások alapján keletkezett dokumentumok nyelvileg és jogilag nem lektorált anyagok, nem képeznek jogforrást, az azokban szereplő információk elsődleges célja a szakmai tájékoztatás.


Originally published in the official languages of the European Community in the Official Journal of the European Communities by the Office for Official Publications of the European Communities. Responsibility for the translation into Hungarian from the original English edition lies entirely with the translator or publisher.

Home - Hírek - Közlöny ("C", "L") - Agrár rendeletek - ADAT-bázis - Mi az EU-Info?

További felvilágosítás: GAK Kht., tel.: 28/521-120